top of page
Uppmuntra teknik och digitalt skapande

Tillsammans har vi kul med tekniken

Våra kurser och workshops är utformade för att introducera barn och unga till teknik och digitalt skapande. Genom att kombinera skapande med moderna verktyg presenterar vi tekniken tidigt och på ett engagerande sätt. Vi vill att alla barn och unga, oavsett kön eller förutsättningar, ska ha samma möjlighet att bli ett digitalt geni.


Aktiviteternas syfte är att på ett enkelt och roligt sätt öppna upp teknikens magiska värld. Vi vill att teknik ska bli lättillgängligt. Under våra aktiviteter lär vi ut allt från grunderna i Roblox Studios och Scratch till att animera legofilmer och bygga robotar.

Uppmuntra teknik och digitalt skapande

tillbaka

Stärk den digitala kunskapen!

Digital kunskap är behövligt. För att framtidssäkra barn och unga är det viktigt att de tidigt känner sig trygga med teknik och digitala verktyg.


Ha kul med tekniken. Vi är medvetna om att teknik kan kännas svårt och komplicerat, men vi vill ändra uppfattningen. Teknik är kul, och vi strävar mot att alla ska förstå det.


Gemenskap är viktigt, framförallt för barn och unga. Våra teknikaktiviteter blir en träffpunkt där det finns möjlighet att lära känna kompisar med samma intressen som en själv.

Hemkodat ledare under Scratch workshop
Orange animerad robot

Våra paket

Var med och skapa ett oförglömligt lov!

Lovaktiviteter

Alla barn och unga ska ha möjlighet till ett roligt och givande lov!

Teknikkurser under skolterminerna

Teknikkurser

Lärorika kurser som utvecklar teknikkunskaper hos barn och unga.

Filmskapande workshop för barn på ett bibliotek
Barn skapar egen film workshop
Ledare och barn på en Roblox-aktivitet
Barn bygger och kodar en robot
Ledare på en minecraft workshop

Kontakta oss

Är ni intresserade av att engagera er för att få fler barn och unga intresserade av teknik och digitalt skapande? Tveka inte att höra av er!

Agnes Malcus Pellmé

Företag och organisationer

Agnes Malcus Pellmé

agnes@hemkodat.se

Non Raagaard

Kommunala verksamheter

Non Raagaard

non@hemkodat.se

bottom of page