top of page

Teknikläger

Teknikläger

Otroligt roliga dagar för både er och deltagarna!

Vi erbjuder teknikläger som syftar till att på ett roligt och engagerat sätt introducera teknik och digitalt skapande för barn och unga.

Under några dagar av skolloven eller helgen kommer barn och unga ha möjlighet att lära sig om programmering, kreativt skapande och den digitala världen, där slutmålet är ett färdigt spel. Tillsammans med våra ungdomsledare kan vi garantera en rolig och minnesvärd lovaktivitet!

tillbaka

Ett läger för alla

Hemkodats teknikläger riktar sig till barn och unga, oavsett kön, tidigare kunskap eller bakgrund. Vår ambition är att på ett roligt och inkluderande sätt introducera teknikens värld och visa hur kul det är med digitalisering. Med hjälp av tekniklägret hoppas vi kunna bidra till att fler unga, speciellt tjejer, kommer vilja söka sig till teknikbranschen.


Vad kommer vi göra?

Under lägrets gång kommer vi att erbjuda diverse aktiviteter. Vi kommer lära oss att programmera datorspel, åka på spännande studiebesök samt skapa en trygg och stark gemenskap. Det kommer finnas många roliga utmaningar för deltagarna där de får lära sig om teknik samtidigt som de får samarbeta och träffa nya kompisar.

Orange animerad robot

Våra aktiviteter

Bygg i Minecraft

Bygg i Minecraft

Från 9 år

Bygg och skapa i Minecraft

Skapa ett Robloxspel

Skapa ett Robloxspel

Från 9 år

Skapa och designa ett eget Robloxspel.

Skapa ett datorspel

Skapa ett datorspel

Från 9 år

Koda ett datorspel i programmet Scratch.

Har du några frågor?

Är det något som känns otydligt eller har frågor uppstått, tveka inte att höra av dig till oss!

bottom of page