top of page

Teknikkurser

Teknikkurser

Teknikkurser under skolterminerna

Under skolterminerna erbjuder vi roliga och utvecklande kurser för barn och unga som vill utforska Roblox Studios värld och träffa nya kompisar. En fritidsaktivitet för alla, oavsett kön och tidigare kunskap!


Roblox är en perfekt fritidsaktivitet. Under kurserna kommer vi lära ut hur man bygger egna spelvärldar, skapar och utvecklar unika Roblox-stilar samt introducera programmering. Dessutom kommer deltagarna få möjlighet att träffa personer med samma intresse.

tillbaka

Alla ska vara med

Vi är medvetna om att det finns ett stort tomrum i kompetens inom teknik hos barn och unga. Genom att tillgängliggöra teknikkurser för barn finns möjlighet att utveckla deras intresse för programmering och kodning. Vi vill att barn från alla socioekonomiska bakgrunder samt kön ska ha samma möjlighet att bli delaktiga i den tekniska världens utveckling.


Teknik ska vara kul

Teknik är kul och viktigt! Genom att lära sig grunderna i Roblox Studios och tillsammans skapa spel med andra deltagare tror vi att fler unga får en positiv bild av den tekniska världen. Ju roligare teknik blir, desto fler kommer att söka sig till branschen.

Orange animerad robot

Våra aktiviteter

Skapa ett Robloxspel

Skapa ett Robloxspel

Från 9 år

Skapa och designa ett eget Robloxspel.

Skapa ett datorspel

Skapa ett datorspel

Från 9 år

Koda ett datorspel i programmet Scratch.

Har du några frågor?

Är det något som känns otydligt eller har frågor uppstått, tveka inte att höra av dig till oss!

bottom of page