Vårt erbjudande

Digitaliseirng på ett rolig sätt

Våra tjänster har som syfte att visa hur mycket kul en kan göra med aktiviteter som rör digitalisering. 

banner2-01.png

Vi vill ge varje barn möjlighet att lära sig koda

Vi håller i roliga och kreativa workshopar och kurser med syftet att väcka lusten för kodning och digitalt skapande hos barn och unga, utveckla deras digitala skaparförmåga och ge dem drivkraften att fortsätta utvecklas. 

För bibliotek

Arrangera roliga aktiviteter för era yngre låntagare under helger och skollov.

Våra aktiviteter

Vi erbjuder roliga och lärorika aktiviteter för barn och unga i åldern 7-20 år.

Våra digitala workshopar

Speciella tider kräver alternativa lösningar. Därför erbjuder vi nu digitala workshopar.

För andra verksamheter

Arrangera roliga aktiviteter för er personals barn under skolloven för att öka den digitala kunskapen.

VI skapar ungdomsjobb

Hemkodat anställer enbart ungdomar för att förbättra möjligheten för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 

something3-01.png

 2021 © Hemkodat. Alla rättigheter reserverade 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
  • LinkedIn