Covid-19

digitala aktiviter för barn och unga

Tyvärr verkar pandemin hålla i sig samtidigt som nya restriktioner sätts in vilket gör det svårt att planera och arrangera program. 

Team_11.jpg
Digitala workshopar 

Vi erbjuder digitala workshopar och kurser i allt från animation och digitala berättelser till spelskapande och programmering, så ni kan fortsätta erbjuda aktiviteter för era unga låntagare, även mitt i en pandemi.

Hur fungerar digitala workshopar? 

Vid digitala workshopar finns det två sätt att lägga upp workshoparna. Antingen körs det som ett digitalt möte eller som en livestream. Oberoende upplägg rekommenderar vi dock 

Digitala möten

Workshopar som arrangeras som digitala möten körs vi Google Meet, och är mest likt fysiska workshopar då båda pedagog och deltagare kan prata direkt med varandra vilket gör det mer interaktivt. Vi uppskattar när deltagarna också använder kamera, men såklart inget krav.

 

Deltagarna anmäler sig via er, och ni kan därefter skicka ut en speciell länk ni får av oss som tar deltagaren direkt till mötet. Inne i mötet visar vi steg för steg hur deltagarna ska göra, och de kan ställa sina frågor eller funderingar muntligt till oss. Tänk på att barn inte är vana vid digitala möten och vi har därför maxgräns på 12 personer då det annars lätt kan bli kaotiskt.

Livestreams

Workshopar som arrangeras som livestreams körs via YouTube, och då kan det ju delta hur många deltagare som helst under en workshop. Det går även att kolla på sändningen i efterhand. Däremot kan deltagarna enbart chatta med oss vilket gör att det blir mindre interaktivt. 

 

Deltagarna ansluter sig via en speciell länk ni får av oss som tar deltagaren till vår evenemangssida som sedan tar dem direkt till livestreamen. Inne i sändningen visar vi steg för steg hur deltagarna ska göra. Tänk på att det kräver mer fokus från deltagarnas sida när ni inte kan prata tillbaka till oss. 

something3-01.png

Låt oss arrangera en digital 

aktivitet tillsammans!