Bibliotek

Skapa ett bokspel

Skapa ett datorspel till favoritboken.

Hemkodat-10.jpg

Om aktiviten

På denna aktiviteten hämtar vi inspiration från böcker som barnen har läst (ibland fuskar vi dock och använder exempelvis Alfons Åberg som exempel) för att skapa ett datorspel till böckerna. Vi utgår från böckernas karaktärer, miljöer och handlingar och deltagarna får själva bestämma vilka delar som är viktigast och som de vill ha med i sina spel. Tänk fan-fiction, fast i datorspelsformat!

Kontaktperson

Non Raagaard

non@hemkodat.se

Detaljer

Workshopen är ungefär 6 timmar och delas därför upp på flera dagar så deltagarna inte blir för trötta. Aktiviteten passar deltagare från 9 år och uppåt, och det behövs datorer, projektor, och tillgång till trådlöst wi-fi. Aktiviteten kan arrangeras som en digital workshop.