Bibliotek

Koda en berättelse

Skapa en berättelse med kod i programmet Scratch.

Hemkodat-10.jpg

Om aktiviten

Under aktiviteten använder vi berättande för att koda egna digitala berättelser i programmet Scratch. I många fall kan kodning eller programmering som det också heter, verka läskigt, men syftet med aktiviteten är att visa just motsatsen. Alltså att visa att kodning inte behöver vara så svårt som en tror och att det kan vara jättekul och kreativt. I slutet av aktiviteten kommer deltagarna ha kodat en superfin berättelse där de själva har ritat sina karaktärer och kodat vad de ska göra.

Kontaktperson

Non Raagaard

non@hemkodat.se

Detaljer

Workshopen är ungefär 1,5-2 timmar och passar deltagare från 9 år och uppåt. Till aktiviteten behövs det datorer, projektor, och tillgång till trådlöst wi-fi. Aktiviteten kan arrangeras som en digital workshop.